דף הבית >> ספריה >> ספרות מומלצת >> ביבליותרפיה


 
    ספרות מומלצת בנושא ביבליותרפיה
 
 
  • חותם האותיות / רחל צורן

 "חותם האותיות" הוא החותם שמטביעות אותיות הטקסט הספרותי על זהות הקורא. הספר עוסק בהתבוננות בתהליך המורכב של הטבעת חותם זו - בעיצובה והתפתחותה של זהות הקורא בתהליך הקריאה. זהות היא תופעה המתקיימת וצומחת במשך כל החיים, ובהתאמה - תהליכי הקריאה הנידונים כאן הם תהליכים רצופים, המתמשכים על פני פרקי חיים ארוכים ונרחבים. הספר בוחן בחינה תיאורטית, אמפירית, ויישומית את הזהות המשתנה במהלך קריאה וכתיבה של טקסט ספרותי, וזאת מתוך זיקה מיוחדת לתהליכים ביבליותרפים.

 

  • האני בראי הכתיבה - תיאוריה ופרקטיקה בכתיבה יוצרת והתפתחות אישית / סיליה האנט ופיונה סמפסון ( עורכות)
הספר האני בראי הכתיבה, אשר בוחן את הפוטנציאל של הכתיבה היוצרת ככלי טיפולי, בייחוד מבחינת השפעתה על העצמי וההתפתחות האישית, נחלק לשני חלקים. בחלק א', מספקים אנשי מקצוע מייצגים מן התחום סקירה של העבודה הנוכחית בתחום. הסקירה מבוססת על ניסיונם של המחברים בהנחיית קורסים וסדנאות ובעריכת תכניות מחקר לסטודנטים לכתיבה יוצרת ולקוחות שונים, כגון לקויי למידה, אנשים הסובלים מדמנציה וחולים בבתי מחסה, תוך שימוש בסגנונות שונים של כתיבה יוצרת, החל משירה וכלה באוטוביוגרפיה וסיפורת. חלק זה אף כולל הצעות מעשיות רבות לשיטות כתיבה, שניתן להיעזר בהן למטרות של התפתחות אישית, בין אם זה בעבודה עם קבוצות סופרים או עם קבוצות של לקוחות בתחום הבריאות והשירותים הסוציאליים.

חלק ב' בוחן את הרקע התיאורטי לשימושים הטיפוליים בכתיבה יוצרת, תוך התייחסות מיוחדת לפסיכואנליזה, פילוסופיה של הלשון ותיאוריה של הספרות ושל החברה. הכותבים מציגים מגוון רחב של גישות שונות ומספקים מבוא לחשיבה על כתיבה יוצרת בהקשר של התפתחות אישית, עם הצעות לקריאה נוספת ומבט על אפשרויות ההתפתחות של הכתיבה היוצרת הטיפולית בעתיד.


  • בערוב היום - עיון ביצירות מאוחרות / מירי ורון

"רק בגיל תשעים אשלוט, אולי, בסוד האמנות. בהגיעי לגיל מאה תהיה עבודתי מזוככת, אבל היא תשיג את ייחודה כגולת הכותרת של חיי רק כשאגיע לגיל מאה ועשר. רק אז כל נקודה שאצייר תהיה מושרית וחדורה בחיים עצמם". קאצ'ושיקה הוקוסאי, צייר יפני, 1849 - 1760 חוקרת הספרות מירי ורון פורשת בבהירות ובשיטתיות, ברוחב מבט ובעומק ניתוח, מחקר ראשון מסוגו הנוגע ליצירות מאוחרות בחיי יוצרים עבריים נבחרים: ח"נ ביאליק, ש"י עגנון, אסתר ראב, א' חלפי וס' יזהר. עצם העיסוק ביצירות אלה נובע מתפיסה הרואה ביצירה המאוחרת צוואה פואטית שמשאיר האמן בעולם. לא פעם דווקא היצירה הזאת היא המשמעותית ביותר בחייו. "אשל", האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן - גוריון בנגב חברו יחד בהוצאה לאור של ספר זה, המערער על דימויים שגורים של הזקנה כהתמעטות ונסיגה, ומציג את האפשרות של גולת הכותרת של החיים והיצירה דווקא בערוב היום.

 

  • מעשה ביצירה - תהליך היצירה, מיתוסים ואגדות / ריבה פרי 
מיתוסים, אגדות ומעשי פולחן, המבוססים על התיאוריה של יונג, מספרים את סיפורו של האדם כאינדיבידואל יוצר. הצעות לעבודת דמיון וליצירת קשר עם הקול הפנימי - כדי להחזיר יצירתיות שאבדה. ריבה פרי עוסקת בביליותרפיה, המלווה תהליכי יצירה של יחידים וקבוצות עבודה חווייתית המשלבת מיתוסים, אגדות ופרשנות יונגיאנית.

  • השלם ושברו : מיתוס, ספרות, שירה : כינוס מאמרים ממבט פסיכולוגיית המעמקים של יונג / רות נצר

הספרות והשירה, כהמשך למיתוסים ולאגדות, הינן מאז ומעולם ראי לנפש האדם. עיני הרנטגן של הסופרים והמשוררים מיטיבות לראות ולתאר את נסתרות הנפש. הפסיכולוגיה בת זמננו מנסחת בדרכה שלה, ובמטפורות משלה, את תהליכי הנפש וחיבוטיה, אשר מתוארים ביצירות הספרות, ושופכת על תהליכים אלה אור מחודש. הפסיכולוגיה לומדת מהספרות על עמקי נפש האדם, והיוצרים בני זמננו מושפעים מהסימבוליקה הפסיכולוגית ומהתאוריות הפסיכולוגיות על נפש האדם.
הספר עוסק בסופרים אלבר קאמי, קפקא, פוקנר, רות אלמוג, גבריאל מוקד, מיירניק, מיכאיל פרישווין. הספר עוסק בארבעה ספורים של עגנון, בשלושה ספרים של א.ב.יהושע, בארבעה ספרים של פטריק וויט, ובמכלול ספורים של בורחס, ובמשוררים פרננדו פסואה וחיה אסתר ובשירה נשית. וכמו כן בציור יפני, בציירים יוזף ישראל'ס וקורנליס אשר, וברולאן בארת.
המאמרים שכונסו בספר זה עוסקים בספרות, בסמל, בלשון, במדרש לשון, בשירה ובאמנות – בסיוע המבט של פסיכולוגית המעמקים של יונג. ברוח החשיבה היונגיאנית מתוארים התהליכים המודעים והבלתי מודעים, והסמלים הקולקטיביים הכלל אנושיים, הארכיטיפיים – דגמי היסוד המיתיים – המגלמים את גורל האדם, אשר מתקיימים בתשתית היצירה האנושית.
הספר עוקב אחר ההתמודדות של האדם עם כוחות פנימיים ארכיטיפיים חזקים ממנו, כפי שזו מבוטאת ביצירות הספרות. כל יצירת ספרות, כמו מהלך ההגשמה העצמית של חיי היחיד, היא נסיון להגשים ישות בעלת שלמות פנימית, שתאחה את שברי העולם-נפש; היא השלם ושברו. השלם ושברו הוא השלם המכיל את שבריו וגם השלם ופשרו. המיתוסים והספרות אשר משקפים את תהליכי הנפש, הם בעצמם מספרים לנו על התהליך הזה. הנושאים העיקריים שהספר עוסק בהם: היחס בין הקונקרטי לסמלי, בין התודעה להעדר המודעות, בין שפיות לשגעון, בין התודעה לכוחות הצל והרוע בנפש, בין דחף ההתפתחות לדחף ההרס והרגרסיה, בין פֵרוד דיסאינטגרטיבי לבין ארגון אינטגרטיבי. וכן סמלי האב והאם, הגברי והנשי, כוחות היצירה והרליגיוזיות המיסטית.
רוב המאמרים פורסמו בכתבי עת שונים. בעיקר: 'עלי-שיח', 'נפש', 'שיחות', מאזניים', הליקון', מעגלי קריאה'. אחדים מהמאמרים הובאו לראשונה כהרצאות בפורומים של פסיכולוגים או אנשי ספרות.

  • ספרותראפיה - ספרות, חינוך ובריאות הנפש / דבורה קובובי

בספר זה מוצגת שיטה ביבליותראפויטית שפותחה על ידי המחברת. השיטה – המתבססת על היזון חוזר בין תיאוריה ומעשה – מציעה דרכי יישום של עקרונות פסיכוהיגיניים בהכוונתם של התהליכים הנפשיים המתרחשים במפגש עם יצירות ספרות.
ספר זה מהווה תוספת והשלמה ליסודות התיאורטיים והמעשיים של השיטה שהונחו בספרה הקודם בנושא זה (הוראה טיפולית, הוצאת מאגס, תש"ל).
הספר מציג היבטים נוספים בשיקולי הדעת התיאורטיים ובדרכי ההפעלה של השיטה, וכן שינויים המתבקשים לשם התאמתה למצבים, למסגרות ולאוכלוסיות שונות.
הספר מיועד לכל מחנך המשמיע סיפורים והמלמד טקסטים ספרותיים וכן לפסיכולוגים, ליועצים חינוכיים ולמנחים העוסקים בהכשרת המחנכים ובהדרכתם. עניין מיוחד ימצאו בספר מורים לילדים חריגים, שההיבט הטיפולי מהווה מרכיב מרכזי בעבודתם.
ד"ר דבורה קובובי – פסיכולוגית, מרצה בכירה באוניברסיטה העברית בירושלים – עוסקת שנים רבות בשילובם של עקרונות בריאות הנפש בתהליך החינוך. היתה ממעצבי תפקיד היועץ החינוכי בארץ, וממקימי המגמה ליעוץ חינוכי בבית-הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים. תרומתה הייחודית היא פיתוח שיטה מקורית של תראפיה באמצעות ספרות. שיטתה מיושמת בידי יועצים חינוכיים ומורים במגזרים שונים של מערכת החינוך והוכיחה עצמה כאמצעי יעיל לטיפוח בריאות הנפש ולטיפול בבעיות נפשיות.

  • אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות / מייקל וייט

 הספר מתאר שיטת טיפול פסיכולוגית, המתבססת על האפשרות המעשית לשנות מן היסוד את יחסו של האדם לעצמו ולאירועים שפקדו אותו, על ידי תיאור המקרה על פי דגמים סיפוריים אחרים. עיקר הטיפול המוצע על פי שיטתם הוא תהליך סיפור מחדש של החיים ושל ניסיון החיים כדי לעצב באמצעותם דגם סיפורי שהמטופל יהיה שלם עמו.
 

  • פיות ומכשפות - סיפורים מטפוריים בטיפול בילדים בסיכון / אמתי מגד
סיפורים מטפוריים הם סוג של אגדות ומעשיות, הנכתבות על ידי אנשי טיפול במיוחד עבור קורא או קוראים מסויימים ומנסות לתת מענה לבעיות ולקשיים אותם הם חווים. לעיתים קרובות מדברים סיפורים אלה על נסיכים ונסיכות, על חיות, על דרקונים, על ינשופים חכמים, על מכשפות ומכשפים ועל קסם, הרבה קסם. פוטנציאל הריפוי של סיפורים מטפוריים ידוע מזה אלפי שנים בתרבויות שונות. בספר זה לומד המטפל המקצועי להשתמש בסיפורים מטפוריים באופן מושכל, אחראי ויעיל בטיפול בילדים שחוו או חווים התעללות פיזית, נפשית, מינית או הזנחה קשה ומתקשים לשתף פעולה עם תהליכים טיפוליים מסורתיים, הנשענים על שיחה ודיבור. הספר מציג כלים יעילים לטיפול באוכלוסיה מורכבת ומאתגרת זו. הספר מכיל פירוט של טכניקות להבנה של ילדים בסיכון, כלים לכתיבה של סיפורים מטפוריים וכן מגוון עשיר של סיפורים שניתן להשתמש בהם באופן מיידי עם ילדים בטיפול.

  • ביבליותרפיה ככלי טיפולי בעבודה עם ילדים / מרגוט סנדרלנד
כאשר רגשותיו הכאובים מדי או הקשים מדי של ילד נותרים אילמים, הם עלולים להוביל להתנהגויות קשות ומאתגרות, או אל סימפטומים נוירוטיים. לילדים אין את המשאבים הפנימיים שיאפשרו להם לעבד ולעכל באופן מלא את הרגשות המטרידים אותם בכוחות עצמם. עיבוד רגשות כאובים וקשים, פירושו להרגיש אותם במלואם ולחשוב עליהם. על מנת שילדים יוכלו לעבד את רגשותיהם. הם זקוקים למבוגר אמפטי שיוכל להציע להם האזנה ותגובה איכותיות: כלומר. מבוגר העושה כל מאמין "לדמיין את עצמו" אל תוך הדרך שבה רואה הילד דברים, כדי שהילד ירגיש שהוא מובן באופן עמוק. ספר זה נועד לתמוך בתהליך הזה. המחברת פונה אל הפילוסופיה ואל הפסיכולוגיה התומכות בערך הטיפולי של סיפור סיפורים, ודנה בדרכים המעשיות של העצמת הערך הטיפולי של סיפור הסיפור לילד. היא מציעה גם הדרכה מעשית כיצד להגיב באופן מרפא. כאשר ילד הסובל מרגשות מטרידים ממציא סיפור ספונטני דרך המשחק שלו, כולל: " מדוע סיפור סיפורים היא דרך טובה כל כך לעזור לילדים עם רגשותיהם לאילו משאבים אתה עשוי להזדקק במפגש של סיפור סיפורים ": איך להרכיב את הסיפור המרפא שלך עבור ילד :" מה לעשות כאשר ילדים מספרים לך סיפורים דברים לעשות ודברים לומר כאשר עובדים עם סיפור של ילד לספר זה ערך שלא יסולא בפז. לא רק לאנשי מקצוע העובדים עם ילדים, אלא גם להורים המחפשים הבנה גדולה יותר של רגשות הילדים דרך הכלי של הסיפור.


  • הקול השלישי - איכויותיה המרפאות של הספרות ואפשרויות יישומן בדיאלוג הביבליותרפי / רחל צורן

 

   
לייבסיטי - בניית אתרים